Vill du låna utrustningen för tillverkning av vaxmellanväggar, som är placerad i honungshanteringsrummet på Staby, kontaktar du Magnus Kvillegård 072-321 44 52.