Honungshanteringsrummet bokas hos Karl-Johan Johansson 072-564 25 32 eller Magnus Kvillegård 072-321 44 52.