Föreningsbigården finns vid Högsby Hembygdsförening, Hornsberg, Storgatan 64, Högsby

 

 

 

Föreningsbigården är samlingspunkten i föreningen. Här träffas biodlare med olika bakgrunder och utbyter erfarenheter 

 Varje torsdagskväll hjälps vi åt med att undersöka föreningens nio bisamhällen.