Föreningsbigården finns vid Högsby Hembygdsförening, Hornsberg, Storgatan 64, Högsby

 

 

 

Föreningsbigården är samlingspunkten i föreningen. Här träffas biodlare med olika bakgrunder och utbyter erfarenheter 

 Varje torsdagskväll hjälps vi åt med att undersöka bisamhällena.

 

 

Här finns flera samhällen inklusive en drottningodlingskupa.

Var är drottningen?

  

Nya bin föds.

Alla samhällen har ett skötselkort, som efter varje besök i kupan ska fyllas i.