Föreningsbigården finns vid Högsby Hembygdsförening, Hornsberg, Storgatan 64, Högsby

 

 

18 april 2019 kl. 18.00 startar bigårdsträffarna och cirklarna "Praktisk biodling". 

 

Föreningsbigården är samlingspunkten i föreningen. Här träffas biodlare med olika bakgrunder och utbyter erfarenheter 

 Varje torsdagskväll hjälps vi åt med att undersöka bisamhällena.