Verksamhetsplan 2022-2023

2022-12-10 13-16 Susanne Olsson, Alex och Karl-Johan Johansson säljer honung                                              på julmarknaden Hornsberg.
2023-02-18 13.30 Södra Kalmar biodlardistrikts årsmöte Staby Gårdshotell, Högsby 

2023-03-03 18.30  Medlemsfest, Scoutstugan, Fågelfors Hembygdsgård

2023-04-16 13.00  Kattja Gullet föreläser om "Trender, mindset och företagande - en                                           biodlares resa". Redskapsförsäljning. Kaffeservering

2023-04-13 18.00  Start av bigårdsträffar och cirklarna "Praktisk biodling". 

2023-06- ?            Högsbydagen, öppet i föreningsbigården. Försäljning av honung. 

2023-06-18 10-15   Kortkurs i praktisk biodling och honungshantering i föreningsbigården.                                    För arrangemanget svarar Kalmar läns hembygdsförbund tillsammans                                    med Högsby biodlarförening. Anmälan till Ann-Marie Hagelin 
                              070-384 69 62 eller klhekonomi@telia.com.     

 2023-07-06 18.00   Kaffekväll hos Jan Karlsson, Bjälebo, Kristdala

 2023-09-02 10-16   Bötterums byggnadsvård- hantverk- och trädgårdsmässa.

 2023-09-10  14.00  Slutskattning och invintring av bina i föreningsbigården.

2023-09-21  17.30  Städning av föreningsbigården och materielvård.

2023-10-13  16.00  Städning av föreningsbigården och honungshanteringsrummet.

2023-10-22  18.00   Styrelsemöte. Planering av årsmötet. Staby

2023-11-19  16.00    Årsmöte och honungsbedömning. Sockenstuga, Fågelfors
                                hembygdsgård