Verksamhetsplan 2019-2020

2019-11-14 kl 18       Start nybörjarcirkel i biodling.

2019-12-07-08          Vaxsmältning hos Pär Johansson

2019-12-07 kl 10-14   Jerry Johansson säljer honung julmarknaden i Högsby.

2020-01-16 kl18       Medlemsträff, Afternoon Tea, på Staby

2020-03-06 kl 18.30   100-års jubileumsfest, Staby Gårdshotell

2020-04-03 kl 11-18    Bredda honungsproduktionen med sorthonung Staby                     Gårdshotell  Ändrat datum till 19 augusti

2020-04-05 kl 13-15   SBR.s förbundsordf. Monica Selling föreläser på Staby INSTÄLLD

2020-04-16 kl 18      Start av bigårdsträffar och cirklarna "Praktisk biodling". 

2020-04-27 kl 18.30    Honung - från folktro till skolmedicin. Föreläsning INSTÄLLD

2020 maj                   Besök hos Skogens Honung, Vimmerby    Framflyttat 

2020-06-13 kl 10-14 Högsbydagen, öppet i föreningsbigården. Utställningen öppnar på                                            biblioteket. Honung säljes.  INSTÄLLD

2020-06-13--08-28    Utställning om biodling och honung Högsby kommunbibliotek

2020-juli/aug  kl 18    Kaffekväll hos Ulla och Valter Giesel.

Slutet av augusti        Matmarknad på torget vid ICA i Högsby

 2020-09-05  kl 10-16  Bötterumsmässan. Info om biodling och sälja honung.Framflyttad till 4/9 2021

 2020-09-13 kl 14      Invintring av bina i föreningsbigården och infobigården.

2020-09-17 kl 17.30  Städning av föreningsbigården och materielvård.

2020-10-15 kl 16      Städning av föreningsbigården och materielvård.

2020-10-25 kl 18      Styrelsemöte. Planering av årsmötet.

2020-11-15 kl 16      Årsmöte och honungsbedömning Hembygdsgården Fågelfors.