Verksamhetsplan 2017-2018

2017-11-15 kl 18       Start nybörjarcirkel i biodling.

2017-12-2-3              Vaxsmältning hos Pär Johansson

2017-12-09 kl 11-16   Jerry Johansson säljer honung julmarknaden i Högsby.

2018-01-18 kl18       Medlemsträff med bilder och fika på Staby

2018-02-16               Medlemsfest på Staby. Bildvisning Åke Sandqvist.

2018-04-08  kl 13      Föreläsning med SBR:s bihälsokonsulent på Staby Gårdshotell                                                                             

2018-04-12 kl 18      Start av bigårdsträffar och cirklarna "Praktisk biodling".

2018 maj/juni            Besök i skolor (info om bin och biodling).        

2018-06-15 kl 10-14 Högsbydagen, öppet i föreningsbigården.

2018-06-21 kl 18       Kaffekväll hos Elly och Jan-Evert Carlqvist, Fågelfors.

2018-08-26               Skördemarknad/Biets och honungens dag, Hornsberg

 2018-09-01  kl 10     Byggnadsvårdsmässan  i hembygdsgården Böttrerum, Långemåla.

 2018-09-09 kl 14      Invintring av bina i föreningsbigården och infobigården.

2018-09-20 kl 17.30  Städning av föreningsbigården och materielvård.

2018-10-18 kl 16      Städning av föreningsbigården och materielvård.

2018-10-28 kl 18      Styrelsemöte. Planering av årsmötet.

2018-11-18 kl 16      Årsmöte och honungsbedömning Hembygdsgården Fågelfors.