Styrelsen 2018-2019

Uppdrag                 Namn                              Telefon                Mobil                   E-postadress  

Ordförande:            Veine Jernemalm            0481-71327         070-5477595      veine.jernemalm@telia.com

Vice ordförande:     Magnus Kvillegård                                       072-3214452      magnuskvillegard@gmail.com

Kassör:                    Pär  Johansson              0491-56010          0761-154318      par.johansson@okg.eon.se

Sekreterare:            Daniel Hägerby                                            070-9216055      haggert@msn.com

Ledamot:                 Kar-Johan Johansson                                  072-5642532     birgit.kj@hogsby.net

Ledamot:                 Per-Olof Lindeborg                                       070-2470360     

Ledamot:                 Eva Karlström                                               070-7185301    evakarlstroem@gmail.com

 

Föreningens bankgiro nr 323-5900

Swish 123 263 12 57

 Föreningens organisationsnummer 802434-8651