Styrelsen 2019-2020

Uppdrag                 Namn                              Telefon                Mobil                   E-postadress  

Ordförande:            Veine Jernemalm            0481-71327         070-5477595      veine.jernemalm@telia.com

Vice ordförande:     Karl-Johan Johansson                                 072-5642532     birgit.kj@hogsby.net

Kassör:                    Pär  Johansson              0491-56010          0761-154318      par.johansson@okg.eon.se

Sekreterare:            Daniel Hägerby                                            070-9216055      haggert@msn.com

Ledamot:                 Debbie   Weiborn                                         076-2476187     debbieweiborn@tele2.se

Ledamot:                 Per-Olof Lindeborg                                       070-2470360     

 En vakant                                                      

 

Föreningens bankgiro nr 323-5900

Swish 123 263 12 57

 Föreningens organisationsnummer 802434-8651