Styrelsen 2022-2023

Uppdrag                 Namn                              Telefon                Mobil                   E-postadress  

Ordförande:            Veine Jernemalm                                         070-5477595     veine.jernemalm@telia.com

Vice ordförande:     Karl-Johan Johansson                                 072-5642532     birgit.kj@hogsby.net

Kassör:                    Pär  Johansson                                           0761-154318     par.johansson@okg.eon.se

Sekreterare:            Ulla Digréus                                                 070-3866914      ulladigreus@live.se

Ledamot:                 Debbie   Weiborn                                         076-2476187     debbieweiborn@tele2.se

Ledamot:                 Per-Olof Lindeborg                                      070-2470360     

 Ledamot:                Lars Sinnerström                                         070-5190399     sinnerstrom1960@gmail.com       

 

Föreningens bankgiro nr 323-5900

Swish 123 263 12 57

 Föreningens organisationsnummer 802434-8651