Honungsbedömningskommittén 2017-2018

Inom biodlingen har länge funnits en kommitté för honungsbedömning på föreningsnivå. Denna skall kontrollera, att biodlarna kan behandla sin honung med bibehållen hög kvalitet. Kontrollen utgörs av krav på renlighet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och förpackning. Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för att få köpa den välkända SBR-etiketten.

Föreningens honungsbedömningskommitté består av:

Karl-Johan Johansson telefon 072-5642532 e-post  20845@telia.com

Hans Samuelsson        telefon 0491-22283

Bengt Svensson           telefon 070-6531260 e-post astridsvensson@telia.com

 

Från vänster Bengt Svensson, Karl-Johan Johansson och Hans Samuelsson.