Bitillsyningsman

Inom Högsby kommun finns av Länsstyrelsen förordnad bitillsynsman.

Peter Englén (f.d. Overdick), Dubberås 2, 360 76 Älghult. tel. 0481-63205, 072-532 89 87.

Anmälan skall göras till Peter, vid misstanke om förekomst av yngelröta, och vid flyttning av bin och utrustning över församlingsgränsen.

Alla tjänster är kostnadsfria för biodlaren. Peter får ersättning av Länsstyrelsen.