---------

Högsby Sparbank är föreningens huvud-sponsor.

---------

Vi samarbetar med         

SV Kalmar län

Staby Gårdshotell, Högsby

Högsby sockens hembygdsförening

 

Nyhet

2019-03-09

Föreningsbigården öppen 
2019-04-18 - 2019-08-29 
kl. 18.00 - 20:30.
Då kan du lära dig biodling och köpa honung.
Föreningsbigården är samlingspunkten i föreningen.

Nyhet

2019-02-02

Denna hemsida startade 2012-04-30. Uppdaterat 2019-05-20.

Välkomna till vår hemsida

 ------------------

 

Nya regler från den 16 maj 2019
 
hur man sköter och flyttar bin.

   Du ska
* Anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda.
* Anmäla till tillsynsman eller länsstyrelsen om du misstänker         att dina bin är sjuka.
* Förvara vax, honung, begagnade bikupor och annan ut-
  rustning så att bin inte kommer åt det.

* Be om tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax,
  bikupor med mera ut från ett område som är förklarat som 
  smittat eller misstänkt för smitta.

Detaljerade regler finns på Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se under rubriken biodling.