---------

Högsby Sparbank är föreningens huvud-sponsor.

---------

Vi samarbetar med         

SV Kalmar län

Staby Gårdshotell, Högsby

Högsby sockens hembygdsförening

 

Nyhet

2020-07-03

Nyckeln till friggeboden har tagits bort efter stölderna.Materiel kan hämtas när förenings-bigården är bemannad: Info om detta har gjorts via mail.

Nyhet

Denna hemsida startade 2012-04-30. Uppdaterat 2020-07-06..

 

Högsbyortens Biodlarförening 1920 - 2020

De första 100 åren firas under hela 2020
Välkomna att delta!

------------------------ 

Nu har det hänt igen - stöld av bikupa!

Strax utanför Berga tätort, på tomten, i närheten av huset. I helgen stals en frigolitkupa. Fjärde stölden inom vår förenings verksamhetsområde på kort tid. Alla uppmanas hålla koll på okända bilar och personer som är i rörelse.

-----------------

Föreningsbigården har öppnats lite försiktigt

Information om detta har gått ut till de medlemmar,som börjat med biodling de två senaste åren. Alla är välkomna, bara avstånd hålls. Tag gärna med handsprit.

Karl-Johan Johansson, ledamot i drottningsodlingskommittén, visar intresserade omlarvning.

----------------

Bisamhälle i Berga stulet!

Det hände i Berga tätort, på tomten, intill huset, ägarna var hemma. Tredje stölden av bin och utrustning på kort tid.

Alla uppmanas hålla koll på mystiska bilar och person som styker kring. 

Polisanmäl stölder, informera lokalpressen och biodlarföreningen.

------------------

Utställning om biodling på biblioteket i Högsby

12/6 - 28/8 2020 kl. 10.00-16.00
lördagar och helgdagar stängt

Här kan ni lära om biodlingens historia, olika kupor och honungssorter. Ni får även se vad man kan göra med vaxet, till exempel salva, tvål, vaxduk med mera.
Lokalproducerad honung finns att köpa, som kan betalas med Swish 123 263 12 57

-----------------

Praktisk cirkel 7 juni 2020

Fotografen fångade en bild med sju av föreningens tio bikupor innan cirkeldeltagarna anlände.

Cirkeldeltagarnas intresse att lära praktisk biodling är stort.

-----------------

I början av vecka 24 var det inbrott i Birger Gustavssons bipaviljong i Fågelfors. Dörren var låst. En bislöja saknas. Alla uppmanas hjälpa till och hålla koll på egna och andra biodlares samhällen och utrustning.

 

Med stor sorg, har vi konstaterat, att fyra parningskasetter med drottnningar och bin. och en skattlåda med vax, honung, drottning och bin har slulits från föreningsbigården. Stölden är polisanmäld. Totalt värde 5 000 kr. Stölden skedde mellan torsdagskväll den 28/5 och förmiddagen den 31/5. Den som begått stölden är en bikunnig person. Grannarna är informerade och skall hjälpa till att hålla koll.

 ------------------ 

Festernas fest 6 mars 2020.

 

 

Lotta Berggren, styrelsen Högsby Sparbank, lämnar en check.

 

 

Ingemar Wahlström vice ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund lämnar över blommor, guldnål och Hedersutmärkelse till "Veine Jernemalm, som genom sitt mångåriga engagemang, har bidragit till att ett stort antal nya biodlare har funnit vägen."

Kocken Rolf Prins, drottningodlingkommittén Kjell Runnsjö, Per-Olof Lindeborg och Karl-Johan Johansson uppvaktas med blommor av Inbritt Säll och Debbie Weiborn.

Bland gästerna lottades ut tre bidrottningar. De glada vinnarna är Ulla Digréus, Joep Perk och Mark Karlsson.

Tack alla för en trevlig kväll som går till historien!

---------------