Högsby Sparbank är vår huvudsponsor.

Vi samarbetar med
SV Kalmar län
Staby Gårdshotell, 
Högsby Högsby Sockens Hembygdsförening 

Hemsidan startade 2012-04-30. Uppdaterad 2024-04-21.

 

Högsbyortens Biodlarförening 

Välkomna till vår hemsida!
 

Viktigt meddelande

Veine Jernemalm har lämnat sitt uppdrag som ordförande i Högsbyortens biodlarförening, efter 33 år samt alla andra upp-
drag i föreningen

Ann-Marie Hagelin har lämnat sina uppdrag som webb-och 
informationsansvarig efter 13 år.

Vid frågor kontakta vice ordförande Karl-Johan Johansson
mobil 072-564 25 32. 
e-post kjodengatan@gmail.com

Öppet i föreningsbigården 2024-04-18 - 2024-08-29

Varje torsdag mellan klockan 18.00-20.00.
Här kan du lära biodling, köpa honung och fika tillsammans med oss.

Välkommen!