---------

Högsby Sparbank är föreningens huvud-sponsor.

---------

Vi samarbetar med         

SV Kalmar län

Staby Gårdshotell, Högsby

Högsby sockens hembygdsförening

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


 

Nyhet

2018-09-28

Söndag 18/11 2018 kl. 16.00 hålls förreningens årsmöte i Hembygdsgården, Fågelfors. Inom kort börjar valberedningen Lars-Willy Johansson och Ann-Marie Hagelin att kontakta medlemmar som skall väljas till olika poster under kommande år.

Nyhet

2018-08-18

Nybörjarcirkeln i biodling startar 14 november kl. 18.00, Staby Gårdshotell, Högsby. Cirkelledare Veine Jernemalm, som också tar emot anmälningar veine.jernemalm@telia.com 070-5477595. Avgift 150 kr + bok.

Denna hemsida startade 2012-04-30. Senast uppdaterad 2018-09-28.

Välkomna till Högsbyortens biodlarförening  

 

 

Sopplunch 27 september 2018 i församlingshemmet, Högsby

Vår medlem Ola Emilsson sålde av föreningens honung.  40 kr per burk gick till insamlingen Världens Barn.