Bredda honungsproduktionen med sorthonung

Kursen om Sorthonungsträffen den 3 april på Staby Gårdhotell, Högsby, flyttad! 
  
Först måste jag säga att det är enormt kul att det finns ett så stort intresse för
denna träff med över 40 personer anmälda! 
Men: 
På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset så får vi lov att skjuta denna
dag på framtiden. 
  
Nytt datum blir den 19 augusti 
Samma tid kl 11-18   
Samma plats , Staby Gårdshotell i Högsby. 
Ni behöver göra en ny anmälan till mig senast 10 augusti om ni  är intresserade av
att komma då,  vilket vi hoppas. 
  
Jag ska också passa på att flagga för en fältdag på Öland som också leds av Lotta
Fabricius.  Där, i Mittlandskogen, kommer det att provodlas den inom flera områden
odlingsvärda men framför allt av bina och andra insekter älskade växten  Bovete på
1 ha i ett försök att producera bovetehonung. Vi denna träff som är satt till den
13 augusti då bovetet både blommar och har börjat sätta frö, kommer vi bland annat
att följa upp försöket. Håll utkik efter ett mer detaljerat program framöver i kalendern
på Länsstyrelsens hemsida! 
  
Jag bifogar en ny inbjudan till sorthonungsträffen den 19 augusti! 

Medarrangör: Högsbyortens biodlarförening
  
Allt Gott och Bästa hälsningar 
Cecilia 
  
Cecilia Kilbride
Projektledare frukt och bär 
Rådgivare ekologisk produktion 
010-223 85 14 
cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se