Drottningodlingkommittén 2015-2016

Från vänster Kjell Runnsjö, Per-Olof Lindeborg och Karl-Johan Johansson

 

Sammankallande Per-Olof Lindeborg mobil 070-2470360