Drottningodlingkommittén 2019-2020

 

 

Sammankallande Per-Olof Lindeborg 070-2470360

Ledamöter Karl-Johan Johansson 072-5642532, Kjell Runnsjö 070-5450618

Veine Jernemalm 070-5477595

På grund av Corona behöver du inte komma till föreningsbigården för att beställa drottningceller och parade drottningar. Ring Per-Olof. Enligt  de regler, som styrelsen beslutat om, får ingen öppna värmeskåpet för drottninhgceller förutom drottning-odlingsgruppen.
Medlemspriset för drottningsceller är 30 kr och parade drottningar 150 kr.